Licenční ujednání

Webové rozhraní

Jakákoliv část kódu, designové ztvárnění, celkový i obsahový koncept webu jsou chráněny autorskými právy jeho tvůrců a bez jejich souhlasu není dovoleno s tímto dílem nakládat s ohledem na platnou právní úpravu. Při vývoji webu bylo užito volně dostupných prvků třetích stran, na které se tudíž autorské právo tvůrců webu nevztahuje.

Ochranná známka a logo

Tři kápě jsou textovou ochrannou známkou vlastněnou jejich vydavatelem a s jako takovou musí být nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Grafické ztvárnění loga je chráněno autorskými právy a jeho autoři povolují jeho užití se svým vědomím v souladu s platným grafickým manuálem.

Zprávy

Textový obsah zpravodajství je k dispozici pod svobodnou licencí Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní, dostupné v plném znění anglicky zde. Multimediální části zpravodajství jako fotografie, audio či video záznamy podléhají licenci uvedené u nich samotných.

Pověsti a vyprávění

Textový obsah pověstí a vyprávění je k dispozici pod svobodnou licencí Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní, dostupné v plném znění anglicky zde. Multimediální části pověstí a vyprávění jako fotografie, audio či video záznamy podléhají licenci uvedené u nich samotných.

Další

Ostatní neuvedený obsah podléhá autorským právům jeho autorů v plné šíři a musí s ním dle toho být nakládáno.

Na části obsahu se mohou vztahovat omezení spojená s ochranou osobních údajů, soukromí nebo osobnostních práv.