Podmínky užívání

Registrací, přihlášením a používáním serveru www.velmez.cz souhlasíte s Podmínkami užívání vydanými provozovatelem serveru. V souladu s Částí XY mohou být tyto podmínky aktualizovány.

Aktuální znění je platné ode dne 11. května 2015.

1. Soukromí

Soukromí našich uživatelů je pro nás prioritou. Žádné informace neposkytujeme třetím stranám a citlivé informace jako hesla šifrujeme. Naši lidé přistupující k databázi uživatelů a dalším informacím o vás jsou vázáni mlčenlivostí.

Registrací na webovém portálu Velmez zároveň souhlasíte se založením účtu SdílenéID. Základní informace jako jméno, emailová adresa a šifrované heslo jsou zapsány do databází přihlašovacího systému SdílenéID a mohou být využity při přihlášení na jiných webech využívajících tento systém.

2. Sdílení vaše obsahu a informací

Zůstáváte vlastníkem veškerého obsahu, který nahrajete skrze uživatelské rozhraní serveru.

 1. Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na prostřednictvím našeho serveru (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu.
 2. Vámi určená licence pro užití obsahu podléhajcího DV třetími stranami je plně platná a u obsahu bude uvedena, vyjma využití provozovatelem v rámci udělené Licence k DV.
 3. V případě odstranění obsahu podlehájího DV bude obsah znepřístupněn veřejnosti, v závislosti na zálohování může ale zůstat po určitou dobu zachován na našich serverech.
 4. Jakýkoliv vámi nahraný obsah může být ze serveru bez předchozího upozornění odstraněn jeho správci. Provozovatel též nezodpovídá za případnou ztrátu, či odstranění dat zaviněné poruchou serveru.
 5. Odstranění vámi nahraného obsahu navázaného na obsah další - například fotografie u reportáže - je blokováno. V případě nutnosti odstranění obsahu je třeba kontaktovat editory webu.
 6. Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající služeb webu Velmez. Jak vaše ohlasy, tak i vaše návrhy můžeme použít bez nároku na honorář pro vás.

3. Bezpečnost

 1. Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 2. Nesdělíte nikomu heslo ke svému účtu a budete dbát o jeho bezpečnost.
 3. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 4. Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 5. Nepoužijete web Velmez k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 6. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled webu Velmez, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce webu Velmez.
 7. Nebudete napomáhat k porušování Podmínek užívání ani je podněcovat.

4. Ochrana práv ostatních

Práva všech zúčastněných stran jsou respektována stejnou měrou, od vás očekáváme totéž.

 1. Nebudete skrze uživatelské rozhraní serveru nahrávat obsah, k nemuž nevlastníte autoská práva, ani nebudete takový obsah vydávat za svůj vlastní.
 2. Nebudete na webu Velmez zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 3. Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na Facebooku, pokud se domníváme, že porušuje Podmínky užívání.
 4. Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
 5. Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet.
 6. Nezveřejníte na webu Velmez doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.
 7. Nepoužijete naše autorská práva nebo ochranné známky, pokud to není výslovně povoleno nebo pokud k tomu nemáte naše písemné svolení.

5. Dodatky

6. Ukončení

7. Spory

8. Ostatní

Ochranná známka